Нормативна база вищої освіти

Конституція України Закон України “Про освіту” Закон України “Про вищу освіту” Закон України «Про доступ до публічної інформації» Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Конституція України   https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Закон України “Про освіту” https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 Закон України “Про вищу освіту”   https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page Закон України «Про доступ до публічної інформації» https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17 Указ Президента України «Питання забезпечення …

Нормативна база вищої освіти Докладніше & raquo;