Освітні ресурси

Український індекс наукового цитування Показники та рейтинги журналів, які входять до бази Scopus Ваш h-index у ScopusВаш h-index у Scopus Зведений каталог періодичних видань 2019 Національний інститут стратегічних досліджень Національна академія наук України Цикл лекций “Методика обучения студентов медицинских специальностей” (Coursera, англ.яз.)